ते सिएन तुंग न्घ्ह तिआंग अन्हो

खाम फा तु सिएन तुंग न्घौ तिआंग अन्हु

नहं कैक गिति नघा वी वि दि रे रिंग वी सी खाक बिष्ट ग्या हंग न्घन तो ंग नघा व त्रै नघ्हा, त्रोंग सी तिंग अनह अन्ह व अनह मो। तम किम मत्त ते त्रोंग थान तंम किम, थे मोट ट्रोंग कैक मक ते फू बिएन न्होत, होक टम किंम तो ng nghĩa AZ.

Các tinh năng tiêu biểu

Mở rộng vốn từ vựng của bạn bằng hai cách với Từ Điển Từ Đồng Nghĩa Tiếng Anh Cambridge: tìm kiếm hàng nghìn các từ đồng nghĩa và trái nghĩa một cách nhanh chóng, hoặc tìm hiểu sâu hơn với hàng trăm các mục từ mà giải thích सो खाक बिस्ट गीता कैक टी वी कम टी। बान सिन न्हान c các vi dụ thực tế về cach chng được sử dng ट्रोंग cả tiếng अनह अन्ह v अन्ह मू, वेई ngn ngữ ट्रांग ट्रंग và ng। c dựa trên các chuyên gia, nghiên cứu nguyên bn từकैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पसc áo, lí tưởng cho bt kỳ ai ang chuẩn bị choCác Kỳ थी कैम्ब्रिजHOAcआईईएलटीएस.

कॅक गिảी नघा रंग वà न गिन वề स खाक बिệत गिữा कैक टु गुन नघ्हा
हांग न्घन कैक वि दि थूक टू हंग डन कैच कैक टु वे कम टु c sử dng ट्रोंग तींग अनह अनह वी अनह मो, ट्रोंग नंग ट्रंग ट्रांग ट्रिंग वींग
c dựa trên कैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पस — một tuyển tập dữ liệu chứa hơn 2 tỷ từ vựng

ली कम n

टीएसी गिả
कॉलिन मैकिन्टोश

टोंग बिएन तापी
कोरी स्टैम्पर

Các biên tập viên
जेसिका रंडेल
लौरा वेजवर्थ

किन ट्रिक से नी डूंग
लुईस सी. वकील

तु कुआ न्गोयो

तटीय

पर स्थित है, या तट से संबंधित

व विệक न्यु:
कैंब्रिजशब्दकोश +प्लस

कॅक दन्ह सच तो वे बी ट्रेक नघिं मियां फी ताओ, ती वे चिया सी!

i n +प्लसHOAcng nhập

बान ng nhập। बट u tạo một danh sach từ hoặc làm bài trắc nghiệm!