कैंब्रिजशब्दकोश +प्लस

Tiếng Anh tt nhất của bn but u từ ây

Học các từ mới, cải thiện ngữ pháp của bn, và tải các bài kiểm tra miễn phí và các danh sach từ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी +प्लस là bạn ng hành áng टिन cậy trong việc giúp bạn học tiếng Anh.

निःशुल्क कैम्ब्रिज डिक्शनरी + प्लस ऐप प्राप्त करें

कैम्ब्रिज डिक्शनरी के साथ व्यक्तिगत अंग्रेजी शब्दावली अभ्यास।

विज्ञापनों के साथ मुफ़्त, या इन-ऐप खरीदारी के रूप में विज्ञापन-मुक्त हो जाएं।


सीएसी दान सच तू

nhanh một bi kiểm tra trên tran ny, hoặc ng ký hay ng nhập tạo, tải và chia s danh sach từ riêng của bn và cem nhiề

ng kHOAcng nhập

दान सच तो एनजी कैम्ब्रिज

सीएसी दान सच तू

ताओ, ताई वा चिया सी दन सच तो कुआ रिआंग बान:

i n danh सच từ ca tôi

होय था दन सच ते वी बी ट्रक नघिम टु कैम्ब्रिज व कोंग ng:

i n tất cả các danh सच तू

xuất cho bn


कॅक काउ हई किंम ट्र

ज़ाय डोंग को नैंग कुआ बान व्ही कैक बाई किम त्रा म फू हप नहट वेई ट्रंह तिंग अन्ह कू बान। तू दीन थू थाच - लुआ चुन लू कुआ बान।

Các câu trắc nghiệm ngữ pháp

Ngữ pháp của bạn tốt thế nào? थं नन्ह् मूत काउ ट्रिक नघिम ट्रॅन ट्रांग नी, होक दंग को होक दंग नहप क्सेम टुट सी सीएसी क्यू ट्राक नघिम न्ग फाप।

ng kHOAcng nhập

Ngữ pháp của bạn tốt thế nào? थू नन्ह कैक काउ ट्रैक नघिम न्ग फाप मियां फी कुआ चोंग ताई।

i n các câu trắc nghiệm ngữ pháp

xuất cho bn

  • नेर्थुज/आईस्टॉक/गेटी इमेजेजप्लस/गेटीइमेज
  • पॉपोवाफोटो/आईस्टॉक/गेटी इमेजेज प्लस/गेटी इमेजेज
  • अन्ना39/आईस्टॉक/गेटी इमेजेज प्लस/गेटी इमेजेज

कौ ह्न्ह nh

थ वान तू वेंग कुआ बन वेई कैक काउ ह् हंह दं थ वे कुआ चोंग ती। बन को नी ते ती हंह दंह?

i n câu hnh nh

Các oạn video

खुयं नघी चो सिंह विष्णु

खुयुं नघे चो गियाओ विन्नु

ng ký bay giờ

कॅक दन्ह सच तो वे बई ट्रिक नघिं मियां फी ताओ, ती वे चिया सी।

ng kHOAcng nhập

तु कुआ न्गोयो

तटीय

पर स्थित है, या तट से संबंधित

व विệक न्यु: