तो iểnतियांग अनहो

तो iểnतियांग अनहो

Nhận các ịnh nghĩa và bản thu phát âm r r r r r r r v ề các từ, các cụm từ và thành ngữ tiếng ah ah và và tiếng ah mỹn ti đ đ đ đ đ đ đ đ đ नैंग काओ कैंब्रिज, ते iển i dung Học Thuật và Từ iển tiếng Anh Thương mại कैम्ब्रिज।

Các tinh năng tiêu biểu

Bộ कैम्ब्रिज अंग्रेजी शब्दकोश được dựa trên các nghiên cứu Ban u trênकैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पसc áo, và bao gồm tất cả các từ thuộc cấp CEFR A1-C2 ट्रोंगहो स तु वेंग तियांग अनह . फू होप वेई न्गई हच चुन बो चो कॉप नांग काओकैक बी किम ट्रै कैम्ब्रिजसूखी घासआईईएलटीएस.

न्हें कॅक न्ह नघ न्गुन गुन वे रंग त iển tiếng अनह अन्ह, अन्ह मू, वे ती iển किंह दोन्ह ची वेई मॅट लिन ट्रे क्यू!
Nghe các từ c phát am bng tiếng Anh Anh và Anh Mỹ
हांग नेगुन वी डी थूक टू वे कच डंग कैक टू एनजी
कैक टु च्ỉ दन ए बन ती ng न्घह चिन ज़ाक मà बान ंग तम किम
स्मार्ट शब्दावली giúp bạn mở rộng vốn từ vựng với các từ và cụm từ liên quan
ल तेंग चो न्गि हच तियांग अनह ट्रंह ट्रंग कॉप न नांग काओ (सीईएफआर ट्रंह độ ए 2-सी2)
c dựa trên कैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पस — một tuyển tập dữ liệu chứa hơn 2 tỷ từ vựng

ली कम n

Các từ iển mà bạn có thể tra cứu như tiếng Anh trong trang mạng của कैम्ब्रिज शब्दकोश là:

Từ iển कैम्ब्रिज Người Học Nâng Cao, Tái bản lần thứ 4

Từ iển कैम्ब्रिज नी डंग Học thuật

Từ iển कैम्ब्रिज Tiếng Anh Doanh nghiệp

तु कुआ न्गोयो

तटीय

पर स्थित है, या तट से संबंधित

व विệक न्यु:
कैंब्रिजशब्दकोश +प्लस

कॅक दन्ह सच तो वे बी ट्रेक नघिं मियां फी ताओ, ती वे चिया सी!

i n +प्लसHOAcng nhập

बान ng nhập। बट u tạo một danh sach từ hoặc làm bài trắc nghiệm!