फाट त्रिउन्नी

बान को फी ली मट नह फात ट्रिएन ट्रांग मिंग? बून को चॉय मट हो थोंग कुन लि हच टप? बान को थोंग थियेट को कैक डोंग डोंग? nchng người học tiếng Anh thường sử dụng những từ iển sẵn có ngay trên đầu ngón tay - ट्रॉन्ग ट्रांग नी, बान सी टम थिन लंघ कैंब्रिज


तो iển एपीआई

Ứng dụng कैम्ब्रिज शब्दकोश API cho quyền truy tập vào loạt các từ iển và phương pháp. खाम फाट्रुंग ताम फात त्रिउन्नीकोआ चोंग ताई बिएत थॉम ची टिएट।

c थॉम


ट्रा कु बिंग कच न्हाय प चुस्तो

Bạn có thể thêm c tính hữu ich của कैम्ब्रिज शब्दकोश vào trang mạng của bạn, với một tính năng tìm kiếm bằng cach nháy đúp chuột cho trang mạng।

c थॉम


द लिउ कॉप फेपो

चोंग ताई कोंग होन नघंह कैक यू क्यू टु नहंग न्ही नघिन कुउ वे नहंग न्हे फात ट्रिन, वे को रट निहु ब द लिउ सिन को।

c थॉम


Các tiện ich tìm kiếm

Tm những tiện ich này vào trang mạng của bạn cho phép tất cả người dùng có thể tra cứu các từ họ muốn ट्रोंग कैम्ब्रिज शब्दकोश

c थॉम

तु कुआ न्गोयो

उच्च समुद्र

समुद्र जो किसी देश द्वारा नियंत्रित नहीं हैं

व विệक न्यु: