ngilizce–Çince (Basitleştirilmiş)सोज़्लुकी

ngilizce–Çince (Basitleştirilmiş)सोज़्लुकी

कैम्ब्रिज डिक्शनरी, orta ve ileri düzeyde ngilizce öğrenenlereकैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पसटन

ngilizce–Çince (Basitleştirilmiş) सोज़्लुज़ गोज़ अतुन

टेमेल ओज़ेलिकलेर

कैम्ब्रिज Yabancılar çin leri Seviye ngilizce-Çince Sözlük, eşsizकैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पसüzerine yapılmış, özgün araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır।ngilizce सोज़्कुक दशरसी प्रोफाइलसीईएफआर ए1-सी2 के बारे में जानकारी दी गई है।

173.000 केलाइम, इफ़ेड, अनलम वे ओरनेकी
केलीमेलेरिन एंगिलिज़ और अमेरिकन एंगिलिज़ेसी सेस्लेन्डिरमेलरिनी डिनलेइन
सायफ़ा बाँदाकी केलिमेलर सिज़ी अरादिनीज़ गेर्सेक अनलामा गोटुर
Orta ila ileri seviye ngilizce öğrencileri için आदर्शदिर (CEFR seviyeleri A2-C2)
1,5 मिलर केलिमेडेन ओलुसन बीर वेरिताबन ओलन कैम्ब्रिज अंग्रेजी कॉर्पस दयानियर

Teşekkür

evirmen, 4. एडीसन
झू झू

सोरुमुलु संपादकीय
हेलेन फ्रीमैन

कैंब्रिजशब्दकोश +प्लस

याराताबिलिसिनिज़, इंडिरेबिलिसिनिज़ और पेलाşबिलिसिनिज़ ücretsiz सोज़्कुक लिस्टेलेरी वे क्विज़"लेर!

प्लस'ए गिदिनवेया:गिरिş यापीन

गिरिस यप्तिन्ज़। केन्डी सोज़्कुक लिस्टेलेरिनिज़ी यारतीन या दा बीर क्विज़"ई बसायन!