सॉवनिकोपोल्स्को-एंजेल्स्की

सॉवनिकोपोल्स्को-एंजेल्स्की

उज़िस्कज एंजिल्स्की टुमाकज़ेनिया टाइसिęसी पोल्सकिच स्लो आई प्रिज़िकलाडोविक ज़्दान ज़ारोवनो ज़ ग्लोबलनेगो स्लोनिका पोल्सको-एंजियल्स्कीगो, जैक आई ज़े स्लोविका पोल्स्को-एंजियल्स्कीगो "पासवर्ड"।

प्रेजेग्लदाज स्लोनिक पोल्स्को-एंजेल्स्की

पोड्ज़िस्कोवानिया

ग्लोबल पोलिश-इंग्लिश लर्नर्स डिक्शनरी© 2018 कश्मीर शब्दकोश लिमिटेड
पासवर्ड पोलिश-अंग्रेजी लर्नर्स डिक्शनरी© 2014 कश्मीर शब्दकोश लिमिटेड

SŁOWNIKI सेमी-ड्वुज्ज़िक्ज़ने केर्नरमैन'आ
ओपार्ट या सेमी-ड्यूज्ज़िक्ज़ने पोडेजेसी डो लेक्सीकोग्राफी डीएलए यूज़ेसीच सिę जेज़ीको ओब्सीच ओपराकोवेन प्रेज़ लियोनेला कर्नेरमाना।

GLOBAL और PASSWORD Modulo diteur के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं और इसकी अनुमति के साथ उपयोग किए जाते हैं।

वेस्ज़ेल्की प्रावा ज़स्त्रज़ेलोन। ज़डना część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie odzyskiwania danych ani przekazywana w żadnej formie ani adnymi rodkami, elektronicznymi, यांत्रिकी, nagranicznymi, यांत्रिकी, डोलोज़िलिल्मी wszelkich starań, aby oznaczyć jako takie wszystkie slowa, które naszym zdaniem są znakami towarowymi। पॉविनिल्मी रौनील वायजनिक, ओबेकोनो स्लोवा डब्ल्यू स्लोउनिकु, निज़ेलेनी ओड टेगो, सीज़ी जेस्ट ज़ाज़्नाकज़ोन सीज़ी नी, डब्ल्यू लाडेन स्पोसोब नी wpływa और जेगो स्टेटस प्रॉनी।

कैंब्रिजशब्दकोश + प्लस

Zarejestruj się lub zaloguj do słownika कैम्ब्रिज डिक्शनरी + प्लस za darmo।

ईद दो +प्लसएलयूबीज़ालोगुज सिę